Huddinge bygger

20 000 nya bostäder i Huddinge

I Huddinge kommer det att byggas cirka 1 250 bostäder per år de närmaste åren. För varje ny bostad planeras även en ny arbetsplats. Just nu finns det cirka 12 000 bostäder i pågående detaljplanering. Några har kommit långt, andra befinner sig all­deles i början av en lång process av planering på samhällsbyggnadsavdelningen.

Totalt planeras det för cirka 20 000 nya bostäder och cirka 30 000 nya arbetsplatser till år 2030 med den kraftigaste tillväxten i Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge. Siffrorna nedan visar även planerade bostäder efter 2030.

På vår hemsida under ”Stadsplanering och trafik” hittar du mer detaljer om projekten och det aktuella läget för de olika planerna.

Siffrorna är ungefärliga och kan justeras efterhand som planarbetet fortgår.
Mer info: www.huddinge.se/bygger