Östra Huddinge

4 000 nya invånare i Östra Huddinge

Östra Huddinge ska växa och skapa plats för cirka 4 000 nya invånare till 2030. Här finns planer för ett nytt bostadsområde i Österhagen, bostäder i västra Länna, förtätning av Skogås centrum och Trångsund.

I början av året nådde Huddinge kommun 110 000 invånare, vilket befäster placeringen som Stockholms läns näst största kommun efter Stockholms stad. Närmare 25 000 av dem bor i den östra kommundelen främst i tätorterna Skogås och Trångsund, men också i Länna och Vidja-Ågesta.

Utvecklingskurvan för kommunen pekar rätt uppåt och kommunen kommer fortsätta att växa, för östra Huddinge innebär det cirka 1600 nya bostäder fram till 2030. Kommunen planerar också för en ny park och offentlig service så som ny förskola och äldreboende, även verksamhetsområdet i Länna kommer växa och göra plats för nya företag och verksamheter.

För att hantera den stora tillväxten i kommunen har Samhällsbyggnads­avdelningen sedan 2017 delat upp Huddinge i fyra områden. För varje område finns det en områdesstrateg som ansvarar för den långsiktiga strategiska planeringen. Sandra Bratt blev förra hösten områdesstrateg för Östra Huddinge.

– Östra Huddinge är verkligen ett superspännande område med många kvalitéer. Det här året har främst handlat om att driva och samordna pågående projekt men jag ser verkligen fram emot att redan nästa år börja arbeta med den långsiktiga planeringen för området och ta fram en utvecklingsplan, säger Sandra Bratt.

En titt på framtidens Östra Huddinge ...

… visar att det planeras bostäder för ca 4 000 nya invånare, förskolor, skolor och nya arbetsplatser fram till 2020:

Perspektiv från Österleden. (Illustration: Joakim Häggström Arkitekter)

Illustration för förskolan sedd från Österleden. (Illustration: Sundell Arkitekter)

Illustration över Akelius två punkthus. (Illustration: ÅWL Arkitekter)

Skogås: Strax sydväst om pendeltågsstationen i och runt Sjötorpsparken planeras för en förtätning av Skogås centrum med cirka 260 nya bostäder i en blandning av flerbostadshus och radhus plus en ny förskola för 160 barn med åtta avdelningar. I norra delen två nya byggnader med cirka 140 mindre lägenheter.

I södra delen nya flerbostadshus och radhus. Plus två punkthus med totalt cirka 60 lägenheter.

Idén till ”Entré Skogås” var med i programsamråd redan för sex år sedan. Tanken var då och är fortfarande att skapa en mer inbjudande entré till Skogås från Nynäsvägen med utrymme för handel, kontor och service. Jordlottsföreningen odlingsområde anpassas och koncentrerats till dess idag mest utnyttjade och centrala del. Hela den södra delen av planområdet föreslås för allmän park. Just nu pågår diverse utredningar, men kommunen hoppas ta beslut om detaljplanen 2019.

Illustration: radhusen i Österhagen.

Nybyggda Internationella Engelska Skolan. (Foto: Jonathan Howell)

Länna: I Österhagen planeras för cirka 440 bostäder fram till 2020 fördelat på radhus, parhus, kedjehus, lamellhus och punkthus. I planeringen finns även ett äldreboende med 72 platser i privat regi, ett LSS-boende med 6 lägenheter samt en förskola i privat regi med 100 platser.

I västra Länna byggs ca 110 bostäder, där en mindre del redan är inflyttade.

Illustrationen visar hur radhusen i Österhagen kan komma att se ut.

Trångsund: Planer för cirka 250 nya bostäder under perioden 2018–2020.

En ny kommunal förskola som kan stå färdig hösten 2019 för cirka 160 barn. Grundskolan Trångsundsskolan ska samtidigt utöka sin kapacitet med 150 elever till år 2021. Och även Edboskolan ska få fler platser för ytterligare elever.

Närmaste framtiden …
i Östra Huddinge:

Bland de projekt som pågår och finns i planering till 2019:
• Vid Trångsunds station planeras ett kvarter i 4–5 våningar med 70–100 bostäder.
• I Trångsunds centrum byggs cirka 90 lägenheter i 5–7 våningar.
• Fritidsområden i Vidja och Sjöängen omvandlas för att bli permanentboende.
• Sjöängsparken rustas till en klassisk naturpark.
• Länna verksamhetsområde utökas för att skapa plats för ytterligare ytor för företag, industri och lagerverksamhet.
• Intill Sjötorpsparken planeras för cirka 260 lägenheter och en ny förskola.

Text: Anders Olow