Denna artikel är en annons

Det handlar om ett synsätt

På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv och erfarenheter. Verklighet och vetenskap korsbefruktar varandra i spännande samtal och nyskapande forskning. 
Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Alvaro och Elinor är två av dem.

ALVARO ZAGAL, Botkyrka kommun
Efter att ha kommit till Sverige från Chile som treåring, haft en lite stökig uppväxt och med ofullständiga gymnasiebetyg kunde Alvaro lätt ha hamnat där en del av de ungdomar han idag försöker hjälpa har hamnat. Alltså i utanförskap, småkriminalitet och en ond cirkel. Men Alvaro satte upp tydliga mål för sig själv: Läsa in gymnasiebetygen. Komma in på högskola. Ta examen. Skaffa ett jobb. Nu är målen uppnådda.

Jobbar förebyggande 
Alvaros arbete går ut på att jobba förebyggande ute i skolor, att träffa ungdomar och få dem att reflektera över sitt beteende och stödja skolorna i deras ansvar för ungdomarna. 

– Det finns ett utbrett myndighetsförakt i de områden där vi verkar, säger Alvaro. Så min första utmaning är ju att få de här ungdomarnas förtroende.

Studierna gav bättre förståelse
Alvaro läste på Södertörns högskola mellan 2010 och 2013. På frågan om han fått med sig kunskaper som han haft nytta av i sitt arbete utbrister han genast:

– Ja, verkligen! Den breda kunskapsinlärningen på Södertörns högskola har verkligen hjälpt mig i bemötandet av samhället och gett mig en bättre förförståelse för allt. Idag säger jag till alla ungdomar jag möter att de ska gå akademisk väg, det öppnar så många dörrar!

När vi går ut för att fotografera blommar körsbärsträden med miljonprogrammens höghus och betong som fond. Alvaro står bokstavligen mellan dessa båda kontraster, som en försäkran om att det goda finns och blommar för fullt, i de områden där det bäst behövs. För, som han säger:

– De sociala konstruktionerna är så intressanta och viktiga. För lika väl som vi i dessa kan skapa hat, så kan vi skapa kärlek.

”Den breda kunskapsinlärningen har hjälpt mig i mitt jobb”
Alvaro Zagal har läst Internationell migration och etniska relationer med inriktning sociologi på Södertörns högskola. Idag arbetar han i Botkyrka kommun, där han möter utsatta barn och ungdomar, jobbar förebyggande och försöker skapa förtroende och framtidshopp.

ELINOR ANDRÉN, Södertörns högskola
Kiselalger. Små, mikroskopiska organismer som bär på nycklar till kunskap om hur havet kan räddas. Så kan man möjligen på en rad sammanfatta Elinor Andréns forskningsområde och det hon ägnat sig åt i närmare tjugo år.

– Sedimenten i havsbotten blir som en historiebok, där jag genom att undersöka kiselalgerna kan se hur miljön i Östersjön påverkats, berättar Elinor Andrén.

– Jag tror att min pappa, som var sjöman och pratade om och vistades mycket på haven, bidrog till intresset. Dessutom var vi väldigt mycket ute i skärgården när jag var barn.

Hopp om framtiden
Utfiskning, plaster i havet, döda bottnar som breder ut sig, algblomning – det måste vara lätt att misströsta ibland, även för en eldsjäl som Elinor?

– Ja, men jag är positiv! Det måste man vara, och vi har ju blivit bättre på att förstå hur vi kan ta tillvara resurser, återanvända, hitta nya lösningar, och så vidare. Varje forskare måste känna att det den gör är viktigt, tror jag.

– För mig är miljön absolut en av vår tids stora frågor, säger Elinor. Jobbar vi inte med dem har vi ingen framtid. Och min uppgift ser jag som att ta fram fakta kring var man ska satsa resurser, till exempel om hur vi ska rena Östersjöns miljö. 

Användning för fantasin
– Det bästa med att forska är att man får använda sin fantasi!
Det är ett väldigt kreativt yrke. Du måste komma på hur saker och ting fungerar genom att pröva och ompröva olika hypoteser. Något som också är väldigt roligt är allt internationellt utbyte, där du jobbar i team med andra forskare över hela världen. Tillsammans kommer vi lite, lite längre i att lösa problem.

”Alla som brinner för något skulle kunna bli forskare”
Elinor Andrén är lektor i naturgeografi. Hon undervisar och forskar om Östersjöns miljöhistoria och tycker att fantasin är en av de viktigaste egenskaperna att ha i sitt arbete.

Södertörns högskola är ett lärosäte i Flemingsberg som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 250 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.