Denna artikel är en annons

Fjärrvärme – motor i klimatsmart energitjänst

I vårt närsamhälle finns ett ständigt flöde av avfall, förbrukat varmvatten och spill från skogsindustrin. Samtidigt har vi alla ett konstant behov av värme, kyla och el. Fjärrvärmen tar vara på spillet från samhället och omvandlar det till nyttig energi – ett hållbart kretslopp med utvecklingspotential för framtiden, både inom landet och på export till Europa.

Det har gått några år sedan fjärrvärmen började byggas ut på 70-talet. Nu har fjärrvärmen blivit en del av en gemensam samhällstjänst som erbjuder ett klimatsmart och hållbart energialternativ för hundratusentals människor och företag i Stockholms södra förorter.

Idag ser vi avfall och restprodukter som möjliga resurser i en cirkulär ekonomi. Tack vare utvecklingen och innovationskraften i önskan att skapa ett mer hållbart samhälle, kan vi bidra på många sätt till det lokala kretsloppet som hanterar och maximerar våra resurser.

Lägre klimatpåverkan
Fjärrvärmen levererar otroligt mycket mer än behagligt inomhusklimat och varmvatten. Den ser till att vi får lägre avfallsmängder, mindre mikroplast i naturen, kan utvinna värme ur vårt avloppsvatten och få minskat metanutsläpp från deponier. Och det här är bara några exempel på hur en ständig utveckling gör att vi kan bidra till en lägre klimatpåverkan och till och med exportera grön el till Europa.

Vårt lokala kretslopp
Här i vår region är det stor efterfrågan på både nya bostäder och intresse från företag att etablera sig. Det är enkelt att koppla på nya användare på ett redan utbyggt system, och varje ny användare bidrar till att förstärka vårt innovativa lokala kretslopp av producerad hållbar energi. Att vi ägs av kommunen skapar många fördelar som man kanske inte alltid tänker på. Det går att göra långsiktiga investeringar i nya och hållbara lösningar då vi kommer att vara närvarande som energileverantör över lång tid. Vi hittar nya lösningar och samarbeten, bättre nyttjandegrad och flexibla kundanpassningar. Samtidigt tar vi det miljöansvar det innebär att vara regionens största energileverantör. Så fjärrvärmen bidrar till kretslopp och cirkulär ekonomi på alla sätt.

Vill du veta mer om våra energiprojekt?
Titta in på sfab.se och hallbartsodertorn.se

”Fjärrvärme är en enastående hållbarhetsprodukt”

Anna Josefsson har haft en lång och framgångsrik karriär inom energisektorn. Nu säger hon sig ”komma hem” till fjärrvärmebranschen, efter att ha blivit rekryterad som vd till Södertörns Fjärrvärme.

För dagens unga är klimatet den viktigaste framtidsfrågan. Det är den för Anna Josefsson också.

– Vi har en suverän hållbarhetsprodukt. Fjärrvärme skulle kunnat vara hopplöst ute. Men ingen annan energikälla är del i ett kretslopp på samma sätt och det gör den mer aktuell än någonsin. Tänk vilken hållbar samhällstjänst fjärrvärmen gör, säger Anna.

– Jag ser också fram emot att vi ska fördjupa samarbetet med våra kunder i regionen och utveckla nya samarbetsformer. Jag står bakom initiativ som Prisdialogen för ökad transparens av vår prissättning. Kunderna ska ha både insyn och inflytande”, fortsätter Anna.

Konkurrensen mellan olika energikällor ökar ständigt. Fjärrvärmen byggdes upp i ett helt annat politiskt och ekonomiskt landskap än i dag, utan konkurrens från alternativ som bergvärme och solceller.

– Fjärrvärme är tveklöst det bästa värmeförsörjningsalternativet. Att vi i dag har ökad konkurrens från andra energiformer är bara hälsosamt, fortsätter Anna.

– Jag kommer att verka för att alla som bor eller arbetar här på Södertörn ska känna att vi är det hållbara alternativet, säger Anna Josefsson.