Flemingsberg

Flemingsberg blir nytt internationellt affärsdistrikt

Flemingsberg blir Stockholm South Business District. Ett alldeles nytt affärsdistrikt med fokus på affärer och forskning av internationellt mått.

Visionen för Flemingsberg får därmed ännu en hörnsten i och med att Huddinge kommun tillsammans med välkända fastighetsaktörer som Fabege och WA-fastigheter, som båda har stort fokus på stadsutveckling, och där den senare också är fastighetsägare i området, nu målar upp en satsning av internationellt mått.

Avsiktsförklaringen och intentionen med samarbetet är att förnya och utveckla Flemingsbergs stationsområde och tillhörande stadsdelar genom att skapa plats för 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare inom Flemingsberg. En plats där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende och besökare för att skapa hållbar tillväxt i en öppen och inbjudande livsmiljö.

Stockholm South Business District ligger helt i linje med den kraftfulla utveckling som Flemingsberg gjort under de senaste åren och som fortsätter i oförminskad takt. (Se övriga artiklar på det här uppslaget). Redan i dag samlar Flemingsberg högre utbildning, världsledande forskning, myndigheter och företag, och är därför angiven som en regional stadskärna och lyfts fram som en självklar knutpunkt för morgondagens infrastruktur. Med de regionala och nationella investeringar som redan är beslutade, tillsammans med de förutsättningar som redan finns på platsen har Flemingsberg en unik grund för att växa och skapa en balans i Stockholmsregionen.

– Detta är ett gigantiskt utvecklingsprojekt, ett av de största i landet, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande. Ett starkt alternativ söder om Stockholm ger inte bara jobb och lokal tillväxt utan skapar en bättre balans och konkurrenskraft för hela Stockholmsregionen.

– Det nya Stockholm South Business District är ett lyft, inte bara för Huddinge och Stockholm, utan för hela Sverige.

Klaus Hansen Vikström, VD för konsortiet, kallar det framtida Stockholm South Business District ”en dynamisk internationell stjärna”.

För Fabeges räkning innebär detta att investeringar i större utsträckning tidigast kommer att ske 2021/2022 när detaljplaner bedöms bli antagna.

Text: Anders Olow