Flemingsberg

Flemingsbergs­parken

Flemingsbergsparken byggs om och blir färdig till nästa sommar. Det blir bland annat en lekplats, ny multisportyta, grillplatser och scen. Här kommer det också att finnas en pulkabacke.