Fler bostäder i Segeltorp

I Segeltorp planeras för minst 150 nya bostäder, det kan bli fler beroende på hur centrum utformas. Just nu är planerna för centrum cirka 90 bostäder, verksamhetslokaler och en ny multisportplan. Utbyggnaden av kvarteret Gulsparven i Kråkvik fortsätter också och får totalt 85 nya bostäder i en blandning av flerbostadshus och radhus samt en privat förskola.

I år påbörjas också ett nytt program för området runt den kommande stationen för Spårväg syd. Här finns goda förutsättningar för fler bostäder, inte minst genom omvandlingen av Segeltorps industriområde till ett nytt bostadsområde. Även Zetas handelsträdgård kan växa sig större.