Denna artikel är en annons

Gröna, attraktiva och trygga hem

I Huddinge finns den perfekta kombinationen att bo nära stadspulsen och samtidigt nära naturen, säger Oskar Kurasz som själv valt att bosätta sig här med sin familj.

När Storängen ska förvandlas från industriområde till attraktiva bostäder kommer Huddinge centrum att bli en ännu mer attraktiv plats att leva, bo och arbeta på.

– Skanska vill självklart vara med och utveckla Huddinge och bidra med vår erfarenhet av social hållbarhet och trygghet, säger Oskar Kurasz, marknadsområdeschef på Skanska Nya Hem.

Oskar Kurasz har bott på olika platser runt om i Stockholms län, men har i samband med familjebildning bosatt sig i Huddinge.

– Det är i Huddinge vi trivs bäst. Här finns den perfekta kombinationen att bo nära stadspulsen och samtidigt nära naturen, säger han.

Därför känner han lite extra för det nya bostadsområdet Storängen som ska växa fram i det som nu är industriområde intill Huddinge Centrum. Även om preliminär byggstart fortfarande ligger drygt fyra år i framtiden, är siktet redan inställt på hur det nya bostadsområdet kommer att bli. Skanska ska bygga 2,5 kvarter som ska rymma 400 lägenheter. En promenad längs Sjödals­vägen till centrum och pendeltåget tar bara några minuter. Området blir därför en attraktiv del av centrum att leva, bo och arbeta på.

– Den nya stadsdelen knyter samman närliggande stadsdelar som till exempel Sörskogen med Huddinge centrum och vi kommer att skapa attraktiva mötesplatser som är trygga hela dygnet, säger Oskar Kurasz.

Redan i dag har Huddinge ett gott rykte och många vill precis som Oskar Kurasz bo med sin familj här. Men området kommer också att locka dem som tröttnat på att bo i hus och unga som vill ha nära till centrum och kommunikationer.

Skanska har ett hållbarhetsmål att bli helt klimatneutrala till år 2045 och tar alltid rigorös hänsyn till miljön i sina olika projekt. Husen byggs alltid med Svanenmärkning och det är inte bara väggar, tak och golv som ska hålla för miljögranskningen, utan det ställs också krav på underleverantörerna.

Trygghetsaspekterna har också blivit allt viktigare. En del av det är att följa de omfattande miljökrav som Skanska lagt på sig själva som ligger långt utöver vad som krävs. Men det är också den sociala tryggheten som går att påverka genom att skapa förutsättningar för att mötas och umgås och att det finns utrymme för verksamheter som ger liv åt området under hela dygnet.

– Kommunen planerar att anlägga ett promenadstråk som kommer att passera genom Storängen ned till sjön Trehörningen. Det gör att området naturligt kommer att leva mer och bli tryggare, säger Oskar Kurasz.

Storängens förvandling från industriområde till en attraktiv och modern stadsdel med bostäder är en utmaning som särskilt passar in på det som Skanska vill uppnå med sina projekt, menar Oskar Kurasz.

– Skanska är en stark aktör inom samhällsbyggnad och en erfaren bostadsutvecklare med lång tradition. Det gör att den som köper en bostad av oss kan känna sig trygg, säger han.

Skanska Nya Hem är Skanskas bostadsutvecklare i Sverige när det gäller äganderätter och bostadsrätter.

Planerade nya hem i Huddinge:

Flemingsbergsdalen
Ca 190 lägenheter
Preliminär sälj/byggstart vintern/våren 2020.
skanska.se/flemingsbergsdalen

Storängen
Ca 350 lägenheter
Preliminär sälj/byggstart våren 2022.
skanska.se/storangen