Denna artikel är en annons

Guld för Glömstaskolan

Arkitekten Åsa Machado och Håkan Lindblom, chef för fastighetsutveckling på Huddinge Samhälsfastigheter som äger och förvaltar Glömstaskolan, är oerhört nöjda med att skolan har fått en miljö som är trygg, utan dolda hörn, och som visar att skolan är en helhet.

Glömstaskolan är ett projekt som varit omdebatterat från första början, reaktionerna har varit starka både för och emot. Nu hyllas den av sina elever, och tar emot mängder av entusiastiska besökare från hela världen.

När skoldagen börjar på Glömstaskolan står rektor Magnus Nyberg Blixt i den gemensamma entrén för att hälsa varje elev och lärare välkommen. Är man besökare slås man av den hänförande ljusgården där trapporna leder uppåt till de olika ”hemvisterna” som har ersatt de traditionella klassrummen.

Huddinge Samhällsfastigheter och Åsa Machado, arkitekt på Origo arkitekter, var noga med att se till att hemvisterna skulle främja samarbete mellan personalen och att hela hemvisten går att överblicka, så att mobbning och otrygghet motverkas, samtidigt som eleverna även kan hitta sin egen fredade plats.

– Jag vågar påstå att Glömstaskolan ovanligt väl motsvarar läroplanens krav och intentioner, säger hon.

Rektor Magnus Nyberg Blixt håller med. Sedan 2016 när Glömsta­skolan invigdes har han tagit emot 94 studiebesök; 45 svenska kommuner och andra från hela världen. Alla är nyfikna på hur skolans verksamhet frångått de fasta klassrummen till förmån för hemvisten för olika årskurser och hur arkitekturen bidrar till en djupare samverkan i ett lärarteam.

– Vi har släppt tanken på ”lärar-lotteriet” där man ska ha tur och få rätt lärare till rätt elev. I stället har man ett helt team av lärare som arbetar tillsammans. Vi slipper problemet med lärarvikarier och blir mindre sårbara. Lärare blir alltid bättre tillsammans, säger Magnus Nyberg Blixt.

Åsa Machado och Huddinge Samhälls­fastigheter, som äger skolbyggnaden, har arbetat för att skapa en miljö som är trygg, utan dolda hörn, och som visar att skolan är en helhet. Lärarna ska kunna ha överblick och vara närvarande hela skoldagen. Det finns rum, platser och inredning anpassat för olika pedagogiska situationer utöver stol och skolbänk, vilket hjälper eleverna att fokusera, delta mer aktivt och trivas i miljön. Verkstäder och ämnesrum är inspirerande och viktiga gemensamma resurser som fått stort utrymme.

– En del har klagat på att deras barn inte kan gå i trappor. Men det är något man får lära sig här. Vi är inte här för det som vi redan kan, utan vi är en lärandeorganisation. Det gäller både lärare och elever, säger Magnus Nyberg Blixt.

Håkan Lindblom, chef för fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter, är enormt nöjd med både samarbetet och resultatet av skolbygget. Bygg­entreprenör­en Arcona var delaktiga i hur man skulle uppnå guld i miljöklassning och skapa smarta ventilationslösningar.

– Det här är ett bra projekt rakt igenom och som också kunden är nöjd med, säger han.

Henrik Örneblad, vd för Huddinge Samhälls­fastigheter.

”Vi vill överträffa förväntningarna”

Ett fastighetsbolag som tar för sig med ansvar, omtanke och som samtidigt är professionella och lojala mot sina kunder – det låter nästan utopiskt?

– Vi vill vara kommunens självklara val av lokalleverantör, säger Henrik Örneblad, vd för Huddinge Samhällsfastigheter.

Det finns många sätt att beskriva innovation och nytänkande på. Henrik Örneblad väljer att säga att Huddinge Samhällsfastigheter ska vara ”framåtlutade”. Det för också in tanken på att det inte alltid är så bekvämt och att det kan blåsa motvind.

– Vi måste överträffa förväntningarna, annars står vi oss inte i konkurrensen, säger han.

Ett exempel på hur Huddinge Samhällsfastigheter går utöver förväntningarna är att erbjuda kommunen en självkostnadsmodell när det gäller hyran. Till skillnad mot marknadshyror, innebär det att kommunen betalar vad det faktiskt kostar – inte ett öre mer.

En del av nöjdheten är också att se inom vilka gränser som avtalet sträcker sig.

– Vi fick en fråga om vårt avtal också innefattar att stå för kostnaderna om en fönsterruta går sönder. Vi kom fram till att det gör det, säger Henrik Örneblad.

Kvaliteten ska vara hög och konkurrenskraftig, men inte högre än vad som krävs.

  Vi måste hålla oss inom rimliga gränser och vara ansvarsfulla när vi bygger nytt och renoverar så att det inte blir för kostsamt. Vi har ett ansvar både mot vår kund och att ge det bästa till kommuninnevånarna, säger Henrik Örne­blad.

Äldreboendet i samma byggnad som sex förskoleavdelningar underlättar utbytet mellan barn och äldre.

Äldreboende och förskola i samma hus

Bildhuggaren i Snättringe är något helt unikt: äldreboende och förskola i ett.

– Visionen är att det kan bli ett utbyte mellan generationerna, säger Håkan Lindblom, chef för fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter.

Långt ifrån alla barn har kontakt med den äldre generationen i sitt normala umgänge. Samma sak gäller omvänt för äldre. Men det finns forskning som visar att båda generationerna har utbyte av varandra.

– Genom att förlägga äldreboendet med 90 lägenheter i samma byggnad som sex förskoleavdelningar, så underlättar vi utbytet mellan barn och äldre, säger Håkan Lindblom.

Arkitekt Åsa Machado och Origo arkitekter har omsorgsfullt planerat och utformat byggnaden så att det finns fina möjligheter för de boende och barnen att se varandra och mötas, när man så väljer.

– Kanske till Lucia-firande eller för fika i trädgården, eller bara en vink från balkongen. Förhoppningen är att verksamheterna inspireras att ta vara på sin unika situation, säger hon.

Byggstarten sker under 2018 och de första hyresgästerna kan flytta in i slutet av 2020.