Flemingsberg

Här skapas morgondagens samhälle

Planområdet för de 450 nya student- och forskarbostäderna sträcker sig från entrén till högskolan vid pendeltåget och söderut längs med Huddingevägen. I dag är det huvud­sakligen skog och kuperad mark i området.

Campus Flemingsberg är unikt med sina fem högskolor och universitet inom gångavstånd. Mixen av utbildningar, studenter och forskare är större här än på andra ställen.

Nya lokaler tillkommer och en gemensam vision blir allt tydligare mellan alla inblandade.

Senaste tillskottet på Campus Fle­mings­berg är forskningshuset Neo som rymmer cirka 400 forskare från fyra av Karolinska Institutets institutioner. Bland det unika med den nya byggnaden är öppenheten. All personal har tillgång till alla lokaler. Här finns ett gemensamt lunch­rum och gemensamma möteslokaler. Arbetsrummen är vända in mot ljusgården för att öka kontakten mellan forskare i olika grupper.

– Campus Flemingsberg har alltid präglats av en öppenhet för nya samarbeten – det är en anda som kommer att fortsätta utvecklas tack vare Neo, sade Jan Bolinder, professor, Department of Medicine, Karo­linska Institutet vid invigningen i våras.

I Neo kommer även en ny gymnasieskola för 500 elever att öppnas. Våningsplan fyra och en del av plan fem vigs till gymnasieskolan, som ska invigas redan hösten 2019. Inriktningen på gymnasieskolan ska spegla området med en tonvikt på life science, naturvetenskap, teknik och entreprenörskap. Diskussioner pågår med de omgivande högskolorna både om vilka program som ska erbjudas och hur gymnasiet bäst kan samverka med dem.

Även inflyttningen till polisutbildningens nya lokaler är påbörjad och slutförs helt till årsskiftet. Akademiska hus har investerat cirka 300 miljoner kronor i om- och tillbyggnaden på 12 700 kvadratmeter yta med plats för 900 polisstudenter. I det nya huset finns allt från skjutbanor och övningshallar till lärosalar och garage.

– Lokalerna är fantastiska, de allra bästa polisutbildningslokalerna i Sverige, säger Peter Wenestam, studierektor för polis­utbildningen. När vi nu flyttar in här kommer vi att lyckas ännu bättre med det alla politiska partier vill i dag, att få ut fler poliser i samhället.

Nu tas ytterligare nya steg i utvecklingen av Campus Flemingsberg. Nyligen lanserades en gemensam vision som ger en viktig grund för det fortsatta arbetet. Dessutom samlas nu lärosätena i den gemensamma webbplatsen campusflemingsberg.se.

Flemingsberg Science har lett arbetet med att ta fram visionen för Campus Flemingsberg.

– Vi kan skapa ett campus i världsklass i Flemingsberg, förklarade Björn Varnestig, vd Flemingsberg Science, när arbetet med den gemensamma visionen presenterades. Vi har en unik kunskap, en kritisk massa av kompetens, och en oslagbar närhet med gångavstånd mellan lärosätena.

– Nu ger visionsarbetet oss även en inriktning och rätt verktyg att föra den redan goda samverkan framåt.

Representanter från alla fem högskolor på campus, Stockholms Läns Landsting, fastighetsägare och kommunen deltar i visionsarbetet, och under hösten kommer arbetet att gå vidare med en gemensam Campus­plan för fortsatt utveckling.

– I dag är vi 17 000 människor på Cam­pus Flemingsberg som arbetar med många gemensamma frågor, inte bara inom forskning och utveckling utan även inom samhällsutveckling, säger Ian Plaude, rektor för Stock­holms Musikpedagogiska Institut, SMI, som flyttade till campus under förra året.

– Våra studenter har redan sagt hur de uppskattar campuskänslan i Flemingsberg, och visionsarbetet handlar till en viktig del om att öka attraktiviteten men även bidra till en positiv och enande bild av hela området.

Läs mer: campusflemings­berg.se

450 nya student- och forskarbostäder

Cirka 450 nya student- och forskarbostäder, lokaler för utbildnings- och forskningsverksamhet och en förskola ska bli verklighet i Flemingsberg.

Beslutet togs i somras av kommunstyrelsen i Huddinge genom ett intentionsavtal med ByggVesta och Stiftelsen Clara att bygga 450 nya student- och forskarbostäder och nya lokaler för högre utbildning och forskning inom universitetsområdet.

– Detta är en stor satsning som går i linje med vår intention att bygga stad och campus med långsiktighet i fokus, säger Anna Maria Sjölin, projektledare, ByggVesta.

Arbetet med den nya detaljplanen beräknas vara klar till hösten 2020. Enligt en förstudie kommer detaljplanen att medföra att det totalt blir cirka 2 000 boenden inom universitetsområdet. Därför ska behovet av en förskola för 80–100 barn också ingå i detaljplanearbetet.

Text: Anders Olow
Illustration: Tovatt Architects and Planners