Infrastruktur

Ny spårväg och nya vägar ryggraden i utbyggnaden

Spårväg Syd är en viktig förutsättning för framtida satsningar. Projektstart beräknas till 2024.

En väl fungerande infrastruktur är grunden för nya bostäder och stadsdelar. 
I Huddinge planeras nu för både Spårväg Syd och Tvärförbindel­se Södertörn.

Infrastruktur kan närmast beskrivas som ryggraden för ett fungerande samhälle. Samtidigt är det en kostsam investering. När Huddinge förra våren fick klartecken för Spårväg Syd var det en gemensam överenskommelse mellan kommunen, Stockholms stad,landstinget och staten. Avtalet omfattar, förutom den 17 km långa spårvägen, cirka 18 500 bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp och utbyggnad av cykelvägar i anslutning till spårvägens sträckning. Den totala kostnaden för spårvägen beräknas till 4,2 miljarder, där Huddinge kommun står för 808 miljoner.

Spårväg syd knyter ihop tvärförbindelserna i södra Stockholmsregionen och ger invånarna bättre möjligheter att resa kollektivt. Inte minst eftersom den knyter ihop de två regionala stadskärnorna Kungens kurva och Flemingsberg. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn skapar satsningarna en unikt god grund för tillväxt.

Tvärförbindelse Södertörn är en cirka 20 kilometer ny sträckning av väg 259 som ska gå från E4/E20 vid Kungens kurva, via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge och förbinder därmed E4/E20 med Nynäsvägen. På det sättet knyts flera av Stockholmsregionens stadskärnor samman – Kungens kurva/Skär­holmen, Flemingsberg och Haninge centrum. Byggstart blir tidigast 2021 och vägen beräknas ta åtta år att bygga. En gång- och cykelväg längs sträckan ingår också i projektet.I Flemingsberg möter pendel- och regiontrafiken de nationella tåglinjerna, spårväg och bussar i ett resecentrum för närmare 600 000 resenärer år 2030.

Trafikverkets vägprojekt E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn kommer att skapa helt nya förutsättningar för resandet i regionen. Vårbybron (E4/E20) strax söder om Kungens kurva kommer till exempel inte att räcka till när de två nya vägarna möts i området. Bron riskerar att bli en flaskhals som orsakar köer.

Därför undersöker Trafikverket just nu om den befintliga bron kan byggas om eller om det behövs byggas en helt ny bro.

I dag är det tre körfält i vardera riktningen men i framtiden behövs minst två körfält till för att trafiken ska flyta, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef för Tvärförbindelse Södertörn.

Den nya utformningen av bron ska vara klar till 2026, då Förbifart Stockholm beräknas öppna för trafik. Tvärförbindelse Södertörn planeras öppna några år senare.

– Vi har en tight tidplan. Jag räknar med att Trafikverket kan ta ett beslut om hur vi ska göra med bron i Vårby under hösten 2018, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Text: Anders Olow