Flemingsberg

Ny stor idrottshall

I somras togs första spadtaget för Huddinge Samhällsfastigheters bygge av Glömstahallen i Glömsta, en fullstor idrottshall med tillhörande sjuspelsplan, löparbanor, hoppgrop och en parkering med 60 stycken P-platser. Glömstahallen och konstgräsplanen är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan och föreningslivet i Huddinge och beräknas vara klar nästa höst.