Kungens kurva

Vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva?

Bild 1 av 4 Under dialogdagen i våras samlades besökarnas åsikter i ett ordmoln där storleken på orden avspeglar antalet personer som angav just det som viktigt.
Bild 2 av 4 – Det är ett stort pussel att bygga en helt ny stadsdel, säger Sara Andersson, områdesstrateg för nordvästra Huddinge.
Bild 3 av 4
Bild 4 av 4 – Mataffärer och annan service är redan på plats här, vilket är rätt unik, säger Albin Frandsen, exploaterings­ingenjör, Huddinge kommun.

Planeringen av en ny stadsdel är långt ifrån bara experternas bord. Att ge invånarna en verklig chans att berätta om sina önskemål är grunden för arbetet.

– Här ska finnas något för alla, och då är det avgörande att vi vet vad folk vill ha, säger Sara Andersson, områdesstrateg för nordvästra Huddinge.

Att planera för framtidens boende, arbetsplatser och kommunikationer är en ständigt pågående dialog. Kommunens beslutsfattare, både politiskt tillsatta och anställda, planarkitekter och byggherrar, alla har sin roll att ansvara för. Men minst lika viktiga röster är de för vilka det planeras. De som faktiskt ska bo på de platser som ska byggas ut och de områden som blir helt nya. Det är mycket att ta hänsyn till. Människor och miljö, effektivitet och ekonomi. I Huddinge är till exempel de återkommande öppna dialogdagarna sådana tillfällen för kommunens invånare att få chans att ta del av framtidsplaner och kunna säga sin mening.

Förnyelsen av Kungens kurva har börjat och KF Fastigheter planerar för cirka 3 500 nya lägenheter här med inflyttning till 2023 (vilket du kan läsa om på föregående uppslag). Men här planeras också för skolor och förskolor och andra verksamheter. Kungens kurva ska få en mer stadslik utformning med en starkare koppling till Skärholmen när de båda områdena förvandlas till regional stadskärna. Med Spårväg syd, som kommer att knyta samman Kungens kurva med Flemingsberg och Älvsjö, finns det plats för 6 500 nya bostäder, men det är en betydligt längre resa dit.

Allt hänger ihop. Uppdraget är att göra hela området, Kungens kurva och Skär­holmen, mer sammanhållet och tillgängligt för alla. Ett arbete som görs tillsammans med Trafikverket gällande förbifarten, SSL för Spårväg syd, näringslivet i shoppingområdet, fastighetsägare, Kungens kurva företagarförening och Stockholms stad, tack vare det angränsande Skärholmen.

Som ett led i att få med invånare i området, men även besökare till Kungens Kurva, anordnade Huddinge kommun ett dialogmöte i början av sommaren i gallerian mitt emot IKEA. Utrustade med informationstavlor, stora bilder och skisser och frågeformulär var bland andra kommunens områdesstrateg Sara Andersson där för att berätta om framtida planer, lyssna och svara på frågor.

Den övergripande frågan: Vad skulle locka dig att flytta till Kungens kurva? var säkert överraskande för många. Bo här?! Men svaren och den positiva responsen var stor. Många människor passade på att tycka till om utvecklingen och totalt 160 valde att svara konkret.

Besökarnas åsikter samlades i ett ordmoln (se illustration) där storleken på orden avspeglar antalet personer som angav det som viktigt. Närheten till naturen och tillgången till goda kommunikationer var delar som betonades. Att göra det lättare att nå Kungens kurva även med kollektiva färdmedel var också prioriterat.

– Vi är otroligt glada att vi fick möjlighet att ta del av människors tankar och idéer om Kungens kurvas utveckling. Det hjälper i arbetet med att skapa en levande urban stadsmiljö med bostäder, kultur, service, upplevelser, handel och rekreation, säger Sara Andersson.

Att Kungens kurva redan är en handelsplats uppfattas av många som positivt.

– I många fall saknas mataffärer och annan service när ett nytt bostadsområde står klart. Då tvingas de boende till längre resor än önskvärt för att göra sina dagliga ärenden. Något som inte kommer att bli fallet i Kungens kurva, säger Albin Frandsen, exploateringsingenjör i Huddinge kommun, som också var med på dialogdagen.

– Här finns den servicen redan på plats, vilket är rätt unik.

– Handeln kommer att fortsätta att vara drivkraften i Kungens kurva, fyller Sara Andersson i. Men hur kommer den att se ut om 30 år? Hur kommer e-handeln att utvecklas? Och vad betyder det för de fysiska affärsbyggnaderna?

– Fortfarande är planeringen av utvecklingen av Kungens kurva i ett mycket tidigt skede och vårt planeringsarbete är som att lägga ett stort pussel med pusselbitar från både nutid och framtid.

– Vi kommer att ha ett flertal dialoger under hela planeringsperioden. Det är viktigt för oss att få veta vad som känns positivt, det vi ska behålla och stärka, och vad vi behöver förändra när vi går vidare i planeringen, säger Albin Frandsen.

Dialogen avgörande för planeringen

Huddinges arbete med delaktighet genomsyrar kommunens samtliga verksamhetsområden. Tre ord vägleder arbetet:
• Tydlighet – du ska känna till vilket utrymme som finns för dig att påverka och vara delaktig i utvecklingen av våra verksamheter.
• Öppenhet – du ska veta vad vi gör, hur vi gör det och varför. Söker du kontakt med oss ska du räkna med att få svar inom tre dagar.
• Meningsfullhet – du ska veta att din medverkan är viktig i utvecklingen av våra verksamheter och att vi återkopplar viktig information och resultat till de som berörs.

Allt om Kungens kurva:

Här kan du få information och hålla dig uppdaterad om vad som händer i Kungens kurva. www.kungenskurva.se

Närmaste framtiden …
i nordvästra Huddinge:

Området beräknas öka med upp till cirka 18 000 invånare till 2030. 

Bland de projekt som finns i planering till 2019:
• Omvandlingen av Kungens kurva till en levande stadsdel med cirka 3 500 nya bostäder, skolor och service.
• Kungens kurva Shoppingcenter byggs ut till en större galleria.
• Segeltorps centrum och industri­området utvecklas med fler bostäder.
• Vårby får en ny sjönära stadsdel med cirka 2 000 bostäder.

Text: Anders Olow
Foto: Rosie Alm