Vårby udde blir ny marin stadsdel

Den blå markeringen visar programområdet där Vårby udde ska växa fram.

Vårby udde blir namnet på den nya marina stadsdel som ska växa fram i Vårby. Med cirka 2000 bostäder, parker, service och strandpromenad skapas en ny viktig entré till södra Stockholm.

Nu när Spendrups inte längre bedriver bryggeriverksamhet i Vårby ska området förvandlas till en ny marin stadsdel med sin placering alldeles vid vattnet. Bryggeribolaget har tidigare presenterat ett bostadsprojekt för sitt område och för en del av området som låg intill men som ägdes av kommunen. Förra våren sålde Spendrups sina fastigheter på västra sidan av Vårby Allé till Magnolia bostad AB och kommunen samarbetar nu med både Spendrups och Magnolia kring programmet för det blivande Vårby udde som ska utvecklas till en ny stadsdel med cirka 2000 bostäder i olika boendeformer, parker, förskolor, skolor, butiker och caféer. Magnolia tänker sig också ”vårdboende, hotell och mikrobryggeri”.

Längs med stranden vill man anlägga ett attraktivt stråk som ger tillgång till vatten, strand och brygga. Dessutom finns rekreationsmöjligheter i det närliggande Gömmarens naturreservat.

– Framväxten av den nya stadsdelen Vårby udde är en del i utvecklingen av hela Vårby. Läget är fantastiskt med närhet till natur, rekreation, shopping i Kungens kurva och en växande arbetsmarknad i Flemingsberg, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, Huddinge kommun.

Arbetet med planprogrammet kommer att pågå under året och samråd är beräknat till slutet av året. När programmet har tagits fram och godkänts kommer det fortsatta arbetet att ske i olika etapper, eftersom området delas upp i olika detaljplaner.

Fler projekt:

Vårby Haga – bostäder och förskola
I Vårby Haga bygger vi cirka 190 nya bostäder som flerbostadshus i 5–6 våningar.

Vårby strandpark
Vi ska rusta Vårby strandpark till en mångfunktionell park för alla åldrar. Lekplats med historiskt tema, platser för bollspel, promenad- och jogging­stråk, badplatser och picknickställen med grillplatser.

Östra Vårberget
På Östra Vårberget planerar vi för cirka 100 nya bostäder som kedjehus. Vägar och annan infrastruktur är redan utbyggda i väntan på bygget.