Välkomna!

Vi behöver bli fler som bygger morgondagens samhälle

Bild 1 av 6 Magdalena Bosson, Kommundirektör, Huddinge kommun.
Bild 2 av 6 Med den vackra naturen vid Magelungen och Drevviken i öster, kunskapsklustret i Campus Flemingsberg och ny stadsdel i Kungens kurva växer Huddinge och har i dag över 110 000 invånare.
Bild 3 av 6 Med den vackra naturen vid Magelungen och Drevviken i öster, kunskapsklustret i Campus Flemingsberg och ny stadsdel i Kungens kurva växer Huddinge och har i dag över 110 000 invånare.
Bild 4 av 6 Med den vackra naturen vid Magelungen och Drevviken i öster, kunskapsklustret i Campus Flemingsberg och ny stadsdel i Kungens kurva växer Huddinge och har i dag över 110 000 invånare.
Bild 5 av 6 Med den vackra naturen vid Magelungen och Drevviken i öster, kunskapsklustret i Campus Flemingsberg och ny stadsdel i Kungens kurva växer Huddinge och har i dag över 110 000 invånare.
Bild 6 av 6 Med den vackra naturen vid Magelungen och Drevviken i öster, kunskapsklustret i Campus Flemingsberg och ny stadsdel i Kungens kurva växer Huddinge och har i dag över 110 000 invånare.

Huddinges starka tillväxt driver på Stockholmsregionen. Hittills har vi följt upp tillväxten med ett kraftfullt bostadsbyggande. Nu är det dags att ta nästa kliv för att skapa ett hållbart, modernt samhälle. Vägen dit går via en starkare infrastruktur, i form av Tvärförbindelse Södertörn, och fler privata initiativ till skolor och äldreboenden i hela Huddinge.

Huddinge klättrar på listan över Sveriges största kommuner: i dag räknar vi till drygt 110 000 invånare. Enligt en ny undersökning visar näringslivet i Huddinge den starkaste tillväxten i Stockholms län. Huddinge är en motor i Stockholmsregionen som är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa.

Vår starka tillväxt förpliktigar. Vi har redan målsättningen att bygga cirka 1300 bostäder per år, totalt cirka 20 000 bostäder till år 2030. Nu behöver vi säkerställa att resten av samhället följer med. Huddinge behöver en hållbar balans mellan bostäder och arbetsplatser. Fler skolor behöver följas upp av mer plats för sport och fritid. Alla samhällsfunktioner behöver växa i samma takt för att skapa ett hållbart, modernt samhälle.

Vi har mycket ambitiösa mål när det gäller fler förskolor, grundskolor, äldreboenden och LSS-boenden. Ska vi lyckas nå dem så behöver vi fler privata aktörer som kan bidra i utvecklingen av ett hållbart Huddinge.

Huddinge är unikt som har två regionala stadskärnor: Flemingsberg och Kungens kurva. Här kommer merparten av framtidens utveckling av arbetsplatser, kontor, bostäder och infrastruktur i Huddinge att ske. Men långtifrån enbart.

Hela Huddinge växer. Även i Länna, Trångsund och Skogås bygger vi nya bostäder, arbetsplatser, fler skolor och äldreboenden. Och i Vårby skapar vi en helt ny marin stadsdel, Vårby udde, med cirka 2 000 nya bostäder.

Bara med fler privata initiativ kan vi fortsätta att skapa bättre service och fler samhällsfunktioner i hela Huddinge. Därför förbereder vi oss för att årligen bjuda in privata aktörer att ta del av vår planering. En insyn som kommer att göra det enklare och smidigare att delta i Huddinges utveckling. Bättre och öppnare processer gör det lättare för fler att vara en del av att bygga ett modernt samhälle.

Huddinge har en central plats i Stockholmsregionen. Och hela regionens tillväxt är beroende av en stark och växande infra­struktur. När Spårväg syd börjar byggas mellan Flemingsberg och Älvsjö, så underlättar det för resande till Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Förbifart Stockholm gör det lättare att nå Huddinge och resten av Stockholmsregionen.

Nästa steg är att även förverkliga Tvärförbindelse Södertörn. En avgörande förbindelse som knyter samman trafikflödena i den södra regionen med väg E4/E20. Tvärförbindelse Södertörn är nödvändig för att bibehålla dagens starka utveckling.

Nu byggs Stockholm Norvik Hamn som blir ett av de viktigaste logistiknaven i hela Mälarregionen. Utan Tvärförbindelse Södertörn äventyras den tillväxt som den satsningen kan ge – inte bara för Huddinge, utan hela regionen.

Vår region präglas av en öppenhet mot omvärlden. En öppenhet som gett oss dagens kraftfulla utveckling, både av regionen och av Huddinge.

Välkommen till oss för att ge ditt bidrag på resan mot ett hållbart, modernt samhälle.

Magdalena Bosson, Kommundirektör, Huddinge kommun.