Denna artikel är en annons

”Vi bygger livet mellan husen”

Bild 1 av 3 Med bara fem minuter till pendeltåget och naturen runt husknuten byggs nu 62 ungdomslägenheter i Trångsund. (Illustration: HMXW Arkitekter)
Bild 2 av 3 – Jag är väldigt kunddriven – eller jag gillar människor, så kalla mig människodriven, säger Karin Strömberg Ekström, vd för Huge Bostäder. (Foto: Johan Marklund)
Bild 3 av 3 Björn Wiklund, projektchef Huge Bostäder. (Foto: Sauman Ng Agerberg)

Allmännyttan måste både tjäna sina kunder och tjäna pengar för att på ett förnuftigt sätt kunna ta ett samhällsansvar.

– För mig finns inget antingen eller – vi måste klara både och, säger Karin Strömberg Ekström, vd för Huge Bostäder.

Hållbara, prisvärda och väl förvaltade bostäder för alla. Så formulerar allmännyttan i Sverige sin viktigaste uppgift. Men allmännyttan har utöver det även en alldeles särskild roll när det gäller kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen och ett stort engagemang för att stärka och utveckla de stadsdelar där deras hyres­gäster bor. Och det är så mycket mer än att bara bygga och förvalta ekonomiskt, klimatsmart och yteffektivt.

Huge Bostäder, som ägs av Huddinge kommun, formulerar uppgiften som att ”skapa livskraft i Huddinge”. Det kan till exempel vara att erbjuda praktikplats så att de som är längst från arbetsmarknaden kan ta ett kliv in och fylla på sitt CV med värdefulla meriter. Inte minst utlandsfödda och nyanlända. Men det kan också handla om att ordna fritidsaktiviteter för sommarlediga barn när föräldrarna måste jobba.

– Vi har många hyresgäster hos oss som lever i ett utanförskap, som både är ekonomiskt och socialt svaga. För att bryta det behövs en positiv spiral som ger ett större självförtroende för individen, men som också leder till integration på sikt. Det är vårt uppdrag, säger Karin Strömberg Ekström.

– Vi förvaltar andras boenden. Utan kunderna är inte fastigheterna värda någon­ting. Jag är väldigt kunddriven – eller jag gillar människor, så kalla mig människodriven.

När Karin Strömberg Ekström kom ny som vd för Huge Bostäder för ett år sedan hade hon ett helt yrkesliv bakom sig i fastig­hetsbranschen och stor insyn i hur många företag drar sig för att göra konkreta åtgärder för att bidra och göra samhällsnytta, eftersom man är rädd att göra fel.

– Jag tänker tvärtom. Det är bättre att göra något och sedan förbättra allteftersom vi får mer kunskap. Det är bara så vi kan göra skillnad. När hyresgästerna känner sig mer delaktiga i sitt bostadsområde, får vi färre utryckningar med störningsjouren och mindre skadegörelse.

Kraven på samhälle och företag att vara ekonomiskt lönsamma, klara miljökraven och vara socialt hållbara växer ständigt. De fastigheter som ingår i det så kallade miljonprogrammet utgör en stor del av Huge Bostäders fastighetsbestånd och nu behöver de renoveras. Av Huges drygt 8 000 bostäder är över 5 000 i behov av upprustning – ett arbete som kommer att pågå de kommande 10–15 åren.

– Att utföra omfattande renoveringar är påfrestande för våra hyresgäster och kan även innebära oro för kommande hyresjusteringar. Därför har vi skrivit avtal med Hyresgästföreningen som innebär att det vid alla upprustningar görs stambyte och renovering av badrum, men hyresgästerna får fritt välja mellan tre olika nivåer av renovering av kök för att påverka hyreshöjningen.

En balansgång mellan absolut nödvändig renovering och individuellt anpassade behov.

– Frågorna är komplicerade och vi måste ständigt vara alerta och tänka till och tänka nytt.

Varje människa måste lägga sitt strå till samhällsbygget – om det ska bli något – menar Karin Strömberg Ekström. Det går inte att vänta på att någon annan ska lösa samhällsproblemen. För Huge Bostäder innebär det att tänka till i alla led och att vara konsekvent, även i de små detaljerna. Till exempel har områdes­kontoren i Flemingsberg, Vårby gård och Skogås nu samma öppettider som huvud­kontoret i Huddinge och de är öppna på tider då hyresgästerna har möjlighet att komma dit.

– Vårt bidrag är att bygga livet mellan husen, vara människodrivna och göra positiv skillnad. Det är en livsinställning för mig och det är den ambitionen vi också har på Huge.

Fler bostäder för unga i Trångsund

Nu byggs 62 ytsmarta ungdomslägenheter centralt i Trångsund på kullen ovanför Trångsunds centrum – nära kommunikationer och natur.

– Här ska man trivas och vilja bo kvar länge, säger Björn Wiklund, projektchef Huge Bostäder.

Med bara fem minuter till pendeltåget och naturen runt husknuten kommer det att bli ett välkommet tillskott i Huges bostadsbestånd.

– Ungdomar är mest utsatta av alla på bostadsmarknaden, dels för att det är svårt att få en lägenhet, och dels för att det är svårt att ha råd. Därför känns det extra bra att kunna erbjuda ungdoms­bostäder i Trångsund, säger Björn Wiklund.

I nya Prinsen kommer det att på varje våningsplan finnas ettor, tvåor och treor på 34–72 kvadratmeter som man kan hyra om man är under 35 år. Alla lägenheter har balkong eller uteplats.

– En utmaning har varit att se till att få bra dagsljus i alla lägenheter. Gott om dagsljus gör oerhört mycket för trivseln, säger Björn Wiklund.

I ettorna är sovavdelningen skild från kök och vardagsrum så det blir som en alkov i rummet. Treorna är utformade med två ungefär lika stora sovrum som ligger på varsin sida om köket så det är möjligt att hyra som ”kompis”-lägen­heter. Det innebär att två kompisar kan dela på hyran, ha varsitt sovrum och sedan dela vardagsrum, kök och bad, men treorna passar också till unga familjer.

– För att få en effektiv byggprocess så har vi valt att bygga med Prefab-stomme. Även badrummen är prefabricerade och lyfts på plats i samband med stom­montage. Badrummen är fullt färdiga invändigt vid leverans, berättar Björn Wiklund.

Huset blir nio våningar och byggs enligt miljöbyggnad 2.2 med målet silver och alla kvalitetskrav följs upp efter ett par år.

I källaren finns två tvättstugor för hyresgästerna och utrymmen för lägenhetsförråd. I samtliga lägenheter finns möjlighet att installera egen tvättmaskin.

På gården kommer det att finnas två grillar som ungdomarna kan umgås kring och uteplatsen har lagts så att ljudet från vägen och spårvägen ska hållas borta.

Beräknad inflyttning blir till våren 2020.